Jak przygotować pliki

Jak przygotować plik do druku 

 • Format brutto, "ze spadami" - format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o 2-3 mm w każdą stronę).
  Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.
 • Format netto, "bez spadów" - format docelowy, wymiary produktu po obcięciu.
  Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto).
 • Bezpieczny obszar - przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i logotypów jest bezpieczne.
  Bezpieczny obszar znajduje się 5 mm od krawędzi formatu netto.
 • Spady - przestrzeń pomiędzy formatem netto i brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu pracy.

Zdjęcia XXL i Fotoobrazy na płótnie

Druk pigmentowy do zastosowania wewnętrznego (jakość Premium, rozdzielczość druku do 2400x1200 dpi)
 • format JPG, JPEG, TIFF, PNG, RAW,
 • skala 1:1,
 • rozdzielczość 300 dpi (min 200 dpi) bez sztucznego powiększania,
 • przestrzeń barw AdobeRGB (Grey Gamma 2.2 dla zdjęć czarno-białych),
 • dla wydruków ciętych do formatu spady nie są konieczne ale mogą być po 1-2 mm z każdej strony (jeżeli są wymagane).

Prosimy nie przesyłać zdjęć, posterów w trybie kolorów CMYK oraz w formacie PDF - nie są przeznaczone do druku na drukarce fotograficznej.
Dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie 1-2 mm.
UWAGA! 
Niezgodność kolorów wydruku z kolorami pliku na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji. Kolory wyświetlane na monitorze Klienta mogą się różnić od rzeczywistych barw na wydruku, jest to uzależnione od indywidualnych ustawień monitora. 

Prace do druku w technologii cyfrowej przyjmujemy w następujących formatach (nie dotyczy fotowydruków):
wektor: PDF (preferowany), EPS
bitmap: JPG, PNG, TIFF

Nie przyjmujemy do druku prac z programów pakietu MS Office.
Mogą one być jedynie wzorem do przygotowania (odpłatnie) pliku do druku w odpowiednim formacie.

Mały format

Druk cyfrowy laserowy (maks. format netto 440x310 mm) - ulotki, foldery, dyplomy, zaproszenia, plakary A3, wizytówki, menu, pocztówki, notesy, teczki, katalogi
 • pliki należy przygotowywać w skali 1:1,
 • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafiki, bitmapy) min. 200 dpi (zalecamy 300 dpi),
 • każdy dokument powinien być spłaszczony (zapisany do jednej warstwy),
 • wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe,
 • spady min. 2 mm z każdej strony jeżeli grafika dochodzi do krawędzi formatu,
 • spady nie są konieczne, gdy projekt nie ma zdjęć, teł i innych elementów dosuniętych do krawędzi strony ale koniecznie należy dodać ramkę 1px wyznaczającą granicę projektu,
 • plik powinien zawierać tylko znaki formatowe (linie cięcia), nie należy dodawać drukarskich paserów i skal,
 • odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 4 mm (katalogi 6 mm),
 • prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku PDF, każda strona osobno, strona po stronie, w kolejności występowania w publikacji. Prosimy nie robić składek, gdyż uniemożliwiają nam sprawdzenie poprawnej kolejności stron, co jest przede wszystkim w Państwa interesie,
 • dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronicowych (np. katalogów). Pozwala to nam na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone,
 • model barw CMYK,
 • brak osadzonych profili kolorystycznych,
 • w przypadku zdjęć można użyć przestrzeni RGB (maszyna radzi sobie bardzo dobrze z konwersją na CMYK, kolory wychodzą żywe),
 • brak kolorów dodatkowych np. Pantone,
 • przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy,
 • minimalne natężenie poszczególnych składowych C, M, Y, K - 10%, maksymalne nafarbienie (zwane też „suma farb”) - 300%,
 • dla tła w kolorze czarnym optymalne ustawienia są następujące: C-20%, M-20%, Y-20%, K-100%,
 • dla tekstu w kolorze czarnym ustawienia są następujące: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%,
 • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany.

UWAGA! Zastrzegamy możliwość różnicy wymiarów na poziomie +/- 1-2 mm.

Duży format

Druk pigmentowy do zastosowania wewnętrznego (maks. wymiary druku 110x200 cm) – plakaty, wydruki techniczne i reklamowe
 • pliki należy przygotowywać w skali 1:1,
 • do druku przyjmujemy różne formaty plików – PDF, JPEG, TIFF, PNG,
 • model barw CMYK lub RGB,
 • zdjęcia powinny być w rozdzielczości minimum 200 dpi,
 • prosimy nie "zaszywać" profilu ICC,
 • dla wydruków ciętych do formatu spady nie są konieczne ale mogą być po 1-2 mm z każdej strony (jeżeli są wymagane),
 • dla wydruków do dalszej obróbki introligatorskiej (naklejanie na inne podłoże, bannerów itd.) spady po 2-3 mm z każdej strony (jeżeli są wymagane),
 • plik może zawierać znaki formatowe (linie cięcia) ale nie koniecznie. 

UWAGA! Dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.