Jak przygotowić plik

Naklejki i etykiety

Plik do druku:
  • pliki wektorowe w formatach eps lub pdf z jedną naklejką z zaznaczoną linią cięcia w postaci obiektu wektorowego
  • prace bitmapowe w formatach tiff lub jpg
  • konieczne są spady min. po 1 mm z każdej strony
  • wszystkie efekty (gradienty, przeźroczystość) należy spłaszczyć a czcionki zamienić na krzywe
  • grafiki do druku muszą być przygotowane w kolorystyce CMYK
  • kolor czarny powinien mieć składowe 0/0/0/100 lub 10/10/10/100
  • szarości powinny być tworzone tylko za pomocą koloru czarnego (na przykład 0/0/0/30)
  • mapy bitowe powinny zostać przygotowane w rozdzielczości minimum 200 dpi, a najlepiej 300 dpi wykrojnik
  • dowolny kształt wg pliku wykrojnik (wektor) - dodany do PDF-a z grafiką i oznaczony kontrastowym kolorem
  • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany